Startseite Kinder- und Jugendförderung

Co jsou internacionální setkání mládeže?


Internacionální setkání – pro koho, proč a co to je?

EURODESK; © Kinder- und Jugendförderung

Vidět svět jinýma očima

Mladí lidé jsou zvědaví. Cizina je neznámý, často z důvodu neznalosti řeči nejistý, ale zajímavý terén. Ten, kdo má odvahu opustit svou rodnou hroudu, může poznat fascinující věci a přitom zvýšit svou šanci získat novou práci. Pomáháme mladým lidem zprostředkovávat zkušenost, že osobní setkání s lidmi, kteří mluví jinou řečí, nemusí být vůbec problém.

Cílem internacionálních setkání mládeže je seznámit mladé lidi s jinými zeměmi, obyvateli těchto zemí a jejich zvyklostmi a životními podmínkami (zvláště u mládeže), umožnit setkání s lidmi mluvícímí cizí řečí a stát se hostitelem ve vlastní zemi.

V popředí těchto setkání je – jinak než na dovolené nebo prázdninových pobytech – intenzivní setkávání s jinými mladými lidmi. Učit se od druhých, o druhých a především s druhými má přinášet radost, a proto sestavujeme náš program s vámi, účastníky těchto setkání.

Při společných zážitkových aktivitách (kanoe, lezení, plachtění, hry a úkoly, kde je důležitá spolupráce) máte možnost se dobře poznat, při sportovních a uměleckých společných aktivitách se dozvíte, co máte s ostatními společného nebo jaké jsou mezi vámi rozdíly a tímto dochází k podnětům ke komunikaci, i když to na počátku může být v cizí řeči obtížné.

Podle témat setkání vyhledáváme organizace a sdružení, navštěvujeme firmy nebo památky a kulturní akce a organizujeme workshopy. Při všech těchto aktivitách jste v neustálém kontaktu s mladými lidmi z jiných skupin, kteří vás v zahraničí seznámí s tím, co je pro ně zajímavé a kterým vy zase můžete ukázat, co je pro vás důležité v Kasselu.

Internacionální setkávání organizuje již od 70. let minulého století městský odbor dětí a mládeže. Zhruba 10 let je setkávání v režii odboru vdělávání mládeže města Kassel.


Cílová skupina

Nabídka internacionálních setkávání je určena všem mladým lidem z Kasselu a okolí ve věku od 13 do 27 let.

Spolupráce

Odbor pro vzdělávání mládeže města Kassel organizuje ročně 4 až 6 internacionálních setkání. Tyto projekty jsou organizovány s různými organizacemi ze severního Hessenska a jednou a nebo více partnerskými organizacemi z evropských zemí. Momentálně odbor spolupracuje s partnerskými skupinami ze Švédska, Finska, Francie, Španělska,Portugalska, Itálie, Bulharska, České republiky, Slovenska a Polska.

Cíle a metody

Setkávací projekty mají za úkol spojit lidi různého původu a podpořit je v tom učit se od druhých, o druhých a především s druhými.

Tato setkání provádíme proto, aby mladí lidé:

  • poznali kulturní mnohotvárnost tohoto světa a vážili si jí,
  • měli možnost seznámit se se sociálním, hospodářským a kulturním pozadím jiných regionů ve světě,
  • zajímali se o jiný úhel pohledu ostatních,
  • porouměli jiným hodnotám, pohledům a chování,
  • získali zkušenosti v internacionální spolupráci,
  • naučili se nebát se neznámého a neznámo nebrat jako nebezpečí,
  • mohli posílit sociální, kulturní a internacionální kompetence.

Centrálním elementem těchto projektů je 8–14denní setkání s jinými skupinami doma nebo v cizině, kde účastníci pracují na společně vybraném tématu.

Setkávací akce minulých let se zabývaly např. otázkami důležitosti vzdělávání v různých zemích v Evropě (v rámci podpory známé umělecké výstavy), otázkami "běžného života", bydlení mladých lidí s postižením i bez postižení nebo očekávání a obav mladých lidí vzhledem k jejich budoucnosti v Evropě.

Témata jsou zpracovávána a prohlubována různými metodami: Divadlo, tanec, výtvarná činnost, zážitková pedagogika, hudba, natáčení filmů, produkce rádiového vysílání, vytváření internetových stránek, cirkus, výzdoba místností, návštěvy, prohlídky, rozhovory atd.

K tomu, aby byly projekty úspěšné, je třeba jejich intenzivní příprava ahodnocení s účastníky, skupinovými vedoucími a partnerskými organizacemi.

EURODESK; © Kinder- und Jugendförderung

EURODESK; © Kinder- und Jugendförderung

EURODESK; © Kinder- und Jugendförderung

Více k tématu "Internacionální setkání mládeže" se můžete dozvědět u:
Institution: Kinder- und Jugendförderung der Stadt Kassel / Kommunales Jugendbildungswerk
Ansprechpartner: Karl-Heinz Stark
Telefon: 0049 561 757 5148
E-Mail: karl-heinz.stark@kassel.de
Anschrift: Mühlengasse 1
34125 Kassel
ÖPNV: Fahrplanauskunft
Stadtplan: Lage im Stadtplan
Veröffentlicht am:   09. 06. 2016  

Social Media